Županija će sufinancirati nabavu školskih udžbenika redovitim učenicima osnovnih i srednjih škola s prebivalištem na području Županije iz obitelji korisnika zajamčene minimalne naknade temeljem Zakona o socijalnoj skrbi.

Postotak sufinanciranja nabave školskih udžbenika utvrđuje se stavljanjem u odnos prihvatljivih zahtjeva i raspoloživih financijskih sredstava, a najviše do 50% u odnosu na cijenu udžbenika. Temeljem dostavljenog zahtjeva utvrdit će se iznos sufinanciranja prema javno dostupnim cijenama udžbenika na web stranici e-trgovine Narodnih novina, e-trgovina.nn.hr.

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za sufinanciranje školskih udžbenika za 2015./2016. godinu otvoren je do zaključno 09. listopada 2015.g.

Zahtjevi za sufinancirane; se mogu podnijeti isključivo u Školi koju učenik pohađa, putem razrednika, osim učenika koji pohađaju Školu koja se nalazi izvan područja Osječko-baranjske županije, oni zahtjev podnose, postom ili osobno, na sljedeću adresu:

(Osječko-baranjska Županija Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu
Povjerenstvo za dodjelu sredstava za sufinanciranje Školskih udžbenika za 2015.12016. školsku godinu 310l0 Osijek, Županijska 4/lI

Svi uvjeti, popis dokumentacije koja se mora priložiti uz zahtjev kao i rok za podnošenje zahtjeva se nalaze u javnom pozivu.

Za sva pitanja molimo, kontaktirajte Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, Sport i tehničku kulturu Osječko-baranjske Županije, Ivonu Tevelly Grigić na sljedeće kontakte:

ivona.tevelly-grigic@obz.hr
tel: 221-537
mob: 091 540 28 66
fax: 221-509

Tekst poziva .DOC

Prijavni obrazac .DOC

Svi sumještani koji imaju problema s ispisivanjem prijavnog obrasca mogu se javiti za pomoć u pisarnicu općine Čepin u uredovno vrijeme