Prema članku 18. stavku 1. Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest („Narodne novine“, broj 69/16.), vlasnik odnosno korisnik građevine u kojoj se nalazi azbest dužan je, radi planiranja sustava gospodarenja građevnim otpadom koji sadrži azbest, na poziv jedinice lokalne samouprave, dostaviti podatke o lokaciji građevine, procjeni količine, vrste i statusu materijala za kojeg je izvjesno da će postati azbestni otpad.

Stoga se pozivaju vlasnici ili korisnici građevina na području Općine Čepin u kojima se nalazi azbest da do 31. srpnja 2017. godine dostave potrebne podatke osobno, pismeno na adresu: Općina Čepin, K. Zvonimira 105, 31431 Čepin ili dostavom na e-mail: opcina@cepin.hr.

Odazivom na poziv izvršavate obvezu dostave podataka, ali i pridonosite očuvanju zaštite okoliša i očuvanju zdravlja svih mještana.

Obrazac za prijavu možete preuzeti ovdje.