KARTE (.PDF)

Način i uvjeti gradnje (.PDF)

Namjena i korištenje (.PDF)

Promet i elektroničke komunikacije (.PDF)

Plin i javna rasvjeta (.PDF)

Elektroenergetika (.PDF)

Vodoopskrba i odvodnja (.PDF)

Uvjeti korištenja (.PDF)

TEKST (.PDF)

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA “PLANDIŠTE 2” ČEPIN – KNJIGA 1 (.PDF)

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA “PLANDIŠTE 2” ČEPIN – KNJIGA 2 (.PDF)