Temeljem Odluke o financiranju projektnog prijedloga „Zajedno u zajednici općine Čepin – briga za kvalitetan život osoba starije životne dobi“, KLASA: 910- 01/20-06/21, UR.BROJ: 524-05-2-2-2/4-20-69 od 25. kolovoza 2020. godine, te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020 “Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – Faza I“ za provedbu projekta „Zajedno u zajednici općine Čepin – briga za kvalitetan život osoba starije životne dobi“ Kodni broj: UP.02.2.2.06.0004, od 05. listopada 2020. godine i Javnog oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na projektu „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – Faza I – Zajedno u zajednici općine Čepin – briga za kvalitetan život osoba starije životne dobi”, Povjerenstvo za provedbu Javnog oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na projektu „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – Faza I – Zajedno u zajednici općine Čepin – briga za kvalitetan život osoba starije životne dobi” kojim se prima 4 osobe u radni odnos na određeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta do 05. listopada 2022. godine, objavljuje L I S T U  K A N D I D A T A i P O Z I V na usmeni intervju

Listu kandidata i Poziv na usmeni intervju možete preuzeti ovdje