Temeljem članka 17., 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08., 61/11., 04/18. i 112/19. – u daljnjem tekstu: Zakon), pročelnik Upravnog odjela za upravno-pravne poslove, društvene djelatnosti i socijalnu skrb Općine Čepin, objavljuje OGLAS za prijam službenika/ice u službu na određeno vrijeme do povratka službenice s bolovanja u Upravni odjel za upravno-pravne poslove, društvene djelatnosti i socijalnu skrb Općine Čepin na radno mjesto:Temeljem članka 17., 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08., 61/11., 04/18. i 112/19. – u daljnjem tekstu: Zakon), pročelnik Upravnog odjela za upravno-pravne poslove, društvene djelatnosti i socijalnu skrb Općine Čepin, objavljuje OGLAS za prijam službenika/ice u službu na određeno vrijeme do povratka službenice s bolovanja u Upravni odjel za upravno-pravne poslove, društvene djelatnosti i socijalnu skrb Općine Čepin na radno mjesto:

– Referent za administrativne poslove- 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice do povratka odsutne službenice s bolovanja na posao

Zadnji dan roka za prijavu kandidata na navedeni oglas je 15. listopada 2020. godine.Uz traženu dokumentaciju navedenu u oglasu molimo priložiti i potpisanu Izjavu o davanju suglasnosti za korištenje osobnih podataka (u privitku).

Oglas (.PDF)

Upute i obavijesti kandidatima (.PDF)

Izjava o davanju suglasnosti za korištenje osobnih podataka (.doc)