zrada Glavnog projekta nove energetski učinkovite javne rasvjete naselja Livana

Poziv (.doc)
Troškovnik (.doc)
Ponudbeni list (.doc)
Livana – projektni zadatak (.PDF)

Izrada Glavnog projekta nove energetski učinkovite javne rasvjete naselja Beketinci

Poziv (.doc)
Troškovnik (.doc)
Ponudbeni list (.doc)
Beketinci – projektni zadatak (.PDF)