Na temelju članka 17. Odluke o davanju stanova u najam („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 19/20.) i članka 46. Statuta Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 1/13., 5/13.-pročišćeni tekst, 4/16., 5/16.-pročišćeni tekst, 3/18., 5/18.-pročišćeni tekst, 4/20., 5/20.-pročišćeni tekst, 5/21. i 7/21.-pročišćeni tekst), općinski načelnik Općine Čepin, objavljuje JAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva radi utvrđivanja Liste reda prvenstva za davanje stanova u najamZahtjevi se podnose zaključno s 27. travnja 2022. godine.

Javni poziv

Odluka o davanju stanova u najam

Zahtjev za davanje stanova u najam

Izjava – stanovi

Suglasnost za korištenje osobnih podataka