Temeljem članka 19., 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19. – u daljnjem tekstu: Zakon), Odluke Ministarstva rada i mirovinskog sustava o financiranju projekta „Zaželi – Program zapošljavanja žena“, KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ: 524-06-07- 01/1-19-590 od 09. svibnja 2019. godine, broj poziva: UP.02.1.1.05, u sklopu ESF Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“ i odabranog projekta za financiranje „Zaželi bolji život u općini Čepin“ UP.02.1.1.05.0303., Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. UP.02.1.1.05.0303 Zaželi bolji život u općini Čepin KLASA: 910-04/19-07/123, URBROJ: 524-06-07-01/1-19-1 od 18. lipnja 2019. godine, pročelnica Upravnog odjela za financije, knjigovodstvo i računovodstvo Općine Čepin, objavljujeTemeljem članka 19., 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19. – u daljnjem tekstu: Zakon), Odluke Ministarstva rada i mirovinskog sustava o financiranju projekta „Zaželi – Program zapošljavanja žena“, KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ: 524-06-07- 01/1-19-590 od 09. svibnja 2019. godine, broj poziva: UP.02.1.1.05, u sklopu ESF Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“ i odabranog projekta za financiranje „Zaželi bolji život u općini Čepin“ UP.02.1.1.05.0303., Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. UP.02.1.1.05.0303 Zaželi bolji život u općini Čepin KLASA: 910-04/19-07/123, URBROJ: 524-06-07-01/1-19-1 od 18. lipnja 2019. godine, pročelnica Upravnog odjela za financije, knjigovodstvo i računovodstvo Općine Čepin, objavljujeOGLASza prijam službenika/ice u službu na određeno vrijemeu Upravni odjel za financije, knjigovodstvo i računovodstvona radno mjesto:

– Referent  – administrator za EU projekte-
1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme za vrijeme ugovorenog trajanja projekta (rad na projektu: „Zaželi bolji život u općini Čepin“ – Administrator projekta),

Roka za prijavu na navedeni Oglas ističe zaključno s 17. veljače 2021. godine.

Oglas (.docx)
Upute i obavijesti kandidatima (.docx)
Izjava o davanju suglasnosti za korištenje osobnih podataka (.doc)
Zazeli_prezentacija_sukladno_Izmjenama_i_dopunama_natječajne_dokumentacije_od_24072017 (.pptx)
Zaželi – Smjernice za provedbu_PT2 (.pptx)