KARTE (.PDF)

Korištenje i namjena površina (.PDF)
Pošta i telekomunikacija (.PDF)
Energetski sustav  (.PDF)
Vodnogospodarski sustav (.PDF)
Uvjeti korištenja (.PDF)

Građevinsko područje – naselje Beketinci (.PDF)
Građevinsko područje – naselje Čepin – B1 (.PDF)
Građevinsko područje – naselje Čepin – B2 (.PDF)
Građevinsko područje – naselje Čepinski Martinci (.PDF)
Građevinsko područje – naselje Čokadinci (.PDF)
Građevinsko područje – naselje Livana (.PDF)
Građevinsko područje – športsko rekreativne zone ribnjak (.PDF)
Izdvojeno građevinsko područje – gospodarska zona – Mala Branjevina (.PDF)