Člankom 5.stavkom 1. Odluke o mjerama pomoći poduzetnicima, obrtnicima i stanovništvu općine Čepin za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica izazvanih epidemijom virusa COVID-19 („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 9/20.) određeno je kako poduzetnici i obrtnici pravo na mjere propisane Odlukom ostvaruju podnošenjem pisanog zahtjeva Općini Čepin te dostavom dokumentacije kojom dokazuju ispunjavanje uvjeta za korištenje tražene mjere i izjave o istinitosti podataka.U nastavku možete preuzeti Obrasce za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpore.

1.    Poduzetnici i obrtnici kojima je Odlukom o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja („Narodne novine“, broj 32/20. i 48/20.), a koju je donio Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, onemogućen rad u razdoblju od 19. ožujka 2020. do 04. svibnja 2020. godine

Potpora za djelatnike koji imaju prebivalište na području općine Čepin za isplaćenu razliku u bruto plaći od isplaćenog iznosa od strane HZZ-a (.doc)

Tablica Potpore COVID-19 (.xls)

Potpora za plaćanje komunalne naknade (.doc)

Potpora za zakup javne površine (.doc)

Potpora za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Čepin (.doc)

2.    Poduzetnici i obrtnici koji obavljaju poslovnu djelatnost čiji rad nije obustavljen Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, ali je u njihovom poslovanju došlo do značajnog pada prihoda/primitaka

Potpora za plaćanje komunalne naknade (.doc)

Izjava o točnosti i istinitosti podataka (za 1. i 2.)

IZJAVA O TOČNOSTI I ISTINITOSTI PODATAKA (.docx)

Privola/suglasnost za objavu osobnih podataka (za 1. i 2.)

PRIVOLA /SUGLASNOST ZA OBJAVU OSOBNIH PODATAKA (.docx)