Srijeda, 29 svibnja, 2024
14.4 C
Čepin

Projekti

Izgradnja trga u centru Čepina

Ciljevi projekta: Uređenje središta naselja. Izgradnja modernog trga s popratnim sadržajima s rješenjem problema parkirališta, sadnja hortikulture, učinkovite rasvjete, moderan prostor za održavanja manifestacija

Izobrazno informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom

Cilj je provedbe ovog projekta je doprijeti do širokog spektra društvenih skupina te ih informirati o važnosti provedbe održivog gospodarenja otpadom.

Izgradnja biciklističkih staza u Čepinu

Izgradnjom i unaprjeđenjem biciklističkih staza omogućena je sigurnija i jednostavnija uporaba bicikala kao primarnog prijevoznog sredstva, pridonosi se smanjenju stope lokalnih putovanja motornim vozilima, te povećava udio lokalnih putovanja biciklom i prijevozom.

Izrada projektno-tehničke dokumentacije obnove utvrde Kolođvar i izgradnje dodatnog sadržaja

Izradit će se projektno tehnička i studijska dokumentacija za obnovu i restauraciju kulturne baštine i uređenje lokacije, kao i projektno tehnička dokumentacija za izgradnju dodatnih sadržaja kojima se izravno stvara nova turistička ponuda s velikim brojem sadržaja temeljena na valorizaciji kulturne baštine.

WiFi4EU

Europska unija financira troškove opreme i instaliranja pristupnih točaka bežičnom internetu, a općine se obvezuju financirati povezivost (internetsku pretplatu) i održavanje opreme za bežični Internet građanima i posjetiteljima, u trajanju od najmanje tri godine.

Pretvaranje kulturnog nasljeđa Šokaca u turističku atrakciju – Šokci

Kulturni turizam veliko je i rastuće tržište, a procjene Svjetske turističke organizacije pokazuju da približno 37% svih međunarodnih putovanja uključuje kulturnu komponentu.

Izgradnja reciklažnog dvorišta u cilju smanjenja divljih odlagališta i količine miješanog otpada u Općini Čepin

Opći cilj projekta je stvoriti preduvjete za recikliranje razvrstanog otpada iz umanjenih količina mješovitog otpada u svrhu osiguranja održivog gospodarenja otpadom i ispunjavanje zahtjeva pravne stečevine Unije u području okoliša.

Zaželi bolji život u općini Čepin

Hrvatski zavod za zapošljavanje i Centar za socijalnu skrb Osijek Kroz ovaj projekt zaposleno je 20 žena s područja općine Čepin koje su teško zapošljive, sa zadatkom da na području općine skrbe o starijim i nemoćnim mještanima općine. Projekt je trajao 30 mjeseci, dok se 23 mjeseca pružala pomoć korisnicima projekta.

Čepin i Herceg Novi: zajedno u prošlosti, zajedno u budućnosti

Projekt bratimljenja koji je proveden u razdoblju od 17. – 20. rujna 2018.