Na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15. i 37/21.), Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 14/16.), te članka 46. Statuta Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 1/13., 5/13.-pročišćeni tekst, 4/16., 5/16.-pročišćeni tekst, 3/18., 5/18.-pročišćeni tekst, 4/20., 5/20.-pročišćeni tekst, 5/21. i 7/21.-pročišćeni tekst), općinski načelnik Općine Čepin objavljuje Javni natječaj za financiranje programa i projekata koje provode udruge na području Općine Čepin.Tekst javnog natječaja u cijelosti kao i svu potrebnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje.

Rok za dostavu prijava ističe s: 02. veljače 2023.

DOKUMENTACIJA I OBRASCI:
0_Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja (.doc)
1_Odluka o načinu raspodjele sredstava (.doc)
2_Javni natječaj (.doc)
3_Upute za prijavitelje  (.doc)
4_Obrazac opisa programa ili projekta (.doc)
5_Obrazac proračuna (.xls)
6_Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja (.doc)
7_Izjava o partnerstvu (.doc)
8_Kontrolna lista (.doc)
9_Obrazac za procjenu kvalitete (.doc)
10_Ogledni primjer Ugovora o financiranju (.doc)
11_Sporazum o partnerstvu u provedbi projekta (.doc)
12_Obrazac opisnog izvještaja projekta (.doc)
13_Obrazac financijskog izvještaja projekta  (.xls)
14_Obrazac zahtjeva za isplatom sredstava (.doc)
Pravilnik o financiranju javnih potreba Općine Čepin (.doc)