Utorak, 27 veljače, 2024
17.1 C
Čepin

Novosti

Pravni izvori za pismeno testiranje za radno mjesto viši referent za razvoj i poduzetništvo – vježbenik

Testiranje se odnosi na područje gospodarstva-pravni izvor Zakon o trgovačkim društvima, te propisi koji se odnose na područje lokalne i regionalne samouprave (Zakon o lokalnoj...

Dostava podataka za testiranje

Pisano testiranje za radno mjesto stručni suradnik za pravne poslove. Pravni izvori za provjeru su slijedeći: Zakon o lokalnoj i područnoj (reigonalnoj) samoupravi -...

Obavijest o rješavanju stambene problematike

Agencija za promet nekretnina (APN) pomaže u rješavanju stambene problematike na način da potiče stanogradnju davanjem pogodnosti za gradnju obiteljske kuće ili kupnju stana...

Obavijest u svezi članka 5 C Zakona o javnoj nabavi

Temeljem čl. 5C citiranog Zakona, Općina Čepin nema gospodarskih i drugih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi. PROČELNIK Dragutin Romić, dipl. iur.

Natječaj za radna mjesta višeg referenta i stručnog suradnika

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08.), načelnik Općine Čepin raspisuje NATJEČAJ...

Sretan i blagoslovljen Uskrs

Svom pučanstvu općine Čepin, sretan i blagoslovljen Uskrs želi Općinski načelnik i Općinsko vijeće.