Općinsko vijeće Općine Čepin na svojoj 31. sjednici održanoj dana 18. ožujka 2021. godine, donijelo je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o mjerama pomoći poduzetnicima, obrtnicima i udrugama za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica izazvanih epidemijom virusa COVID-19 na području Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 5/21.) kojom je određeno kako poduzetnici, obrtnici i udruge pravo na mjere propisane Odlukom ostvaruju podnošenjem pisanog zahtjeva Općini Čepin i dostavom dokumentacije kojom dokazuju ispunjavanje uvjeta za korištenje tražene mjere te izjave o istinitosti podataka.Općinsko vijeće Općine Čepin na svojoj 31. sjednici održanoj dana 18. ožujka 2021. godine, donijelo je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o mjerama pomoći poduzetnicima, obrtnicima i udrugama za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica izazvanih epidemijom virusa COVID-19 na području Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 5/21.) kojom je određeno kako poduzetnici, obrtnici i udruge pravo na mjere propisane Odlukom ostvaruju podnošenjem pisanog zahtjeva Općini Čepin i dostavom dokumentacije kojom dokazuju ispunjavanje uvjeta za korištenje tražene mjere te izjave o istinitosti podataka.

Mjerama iz Odluke obuhvaćeni su poduzetnici, obrtnici i udruge kojima je odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske obustavljen rad, počevši od 28. studenoga 2020. godine, pa na dalje.

Zahtjevi se podnose isključivo na obrascima, a krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 30. studeni 2021. godine. U nastavku možete preuzeti Obrasce za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpore.

1. Poduzetnici i obrtnici

ZAHTJEVI
Bespovratna novčana potpora (.doc)
Potpora za djelatnike koji imaju prebivalište na području općine Čepin za isplaćenu razliku u bruto plaći od isplaćenog iznosa od strane HZZ-a (.doc)
Tablica – Obračun plaće – COVID-19 (.xls)
Potpora za plaćanje komunalne naknade (.doc)
Potpora za zakup javne površine (.doc)
Potpora za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Čepin (.doc)

IZJAVE
Izjava o obavljanju registrirane djelatnosti na području Općine Čepin (.doc)
Izjava kojom se potvrđuje da radnik radi na području Općine Čepin (.doc)
Izjava o točnosti i istinitosti podataka (.doc)

PRIVOLE/SUGLASNOSTI
Privola/Suglasnost za objavu osobnih podataka (.doc)

2. Udruge

ZAHTJEVI
Bespovratna novčana potpora (.doc)
Potpora za plaćanje komunalne naknade (.doc)

IZJAVE
Izjava o obavljanju registrirane djelatnosti na području Općine Čepin (.doc)
Izjava o točnosti i istinitosti podataka (.doc)

PRIVOLE/SUGLASNOSTI
Privola/Suglasnost za objavu osobnih podataka (.doc)

U nastavku možete izvršiti uvid u važeće Odluke.

Odluka o mjerama pomoći poduzetnicima, obrtnicima i udrugama za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica izazvanih epidemijom virusa COVID-19na području Općine Čepin (.doc)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o mjerama pomoći poduzetnicima, obrtnicima i udrugama za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica izazvanih epidemijom virusa COVID-19 na području Općine Čepin (.doc)